Naplója

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogató!

Amikor Ön a honlapom böngészi, néhány személyes adatát is átadja számomra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésembe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek a számítógépes rendszerben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velem.

Honlapom úgy alakítottam ki,  hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen. A honlap üzemeltetése tárhelyszolgáltató DiMa.hu szerver gépein történik. Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy meg kívánja osztani velem véleményét, kapcsolatfelvételi űrlapot használhatja.

 

Jogorvoslat
Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.
Az érintettek a panaszaikat jelenthetik a „Kapcsolat” menüpont alatt.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

telefon: +36-1-391-1400

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu
Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.