Naplója

VÁM

Szeszes italok, dohánytermékek, készpénz

Ha Ön EU-tagországból EU-tagországba utazik, szabadon vihet magával alkohol- és dohánytermékeket, feltéve hogy azokat saját fogyasztásra, nem pedig viszonteladásra szerzi be.

Az uniós szabályok értelmében nem kell bizonyítania, hogy a kérdéses termékeket személyes fogyasztás céljára vásárolta meg, illetve szállítja, ha mennyiségük nem haladja meg az alábbi határértékeket:

 • 800 cigaretta
 • 400 szivarka
 • 200 szivar
 • 1 kg dohány
 • 10 liter tömény szeszes ital
 • 20 liter szeszezett bor
 • 90 liter bor (ebből max. 60 liter pezsgő)
 • 110 liter sör

Az uniós országok korlátozhatják a behozható cigaretta mennyiségét, ha Ön olyan uniós országból érkezik, ahol a jövedéki adó jelenleg még kisebb az uniós szabályozásban előírt minimumnál. A behozható mennyiség azonban 300 szálnál kevesebbre nem korlátozható. Utazás előtt érdemes erről a kérdésről tájékozódnia a célország vámhatóságainál.

Ha Ön a személyes fogyasztásra engedélyezett mennyiségnél több dohányterméket, illetve szeszes italt kíván bevinni valamelyik EU-tagország területére, előfordulhat, hogy:

 • bizonyítania kell, hogy a kérdéses árukat személyes fogyasztás céljára szerezte be;
 • a termék beszerzését (számla vagy nyugta segítségével) igazolnia kell.

Ha az Ön birtokában lévő dohányáruk és szeszes italok mennyisége nem haladja meg a személyes fogyasztásra szánt termékekre vonatkozó határértékeket, Önnek nem kell jövedéki adót fizetnie a célországban.

Ezek a szabályok nem vonatkoznak a 17 éven aluli személyekre. Ők egyáltalán nem jogosultak arra, hogy európai utazásuk során alkohol- vagy dohánytermékek legyenek a birtokukban. Az Európai Unión belül utazóknak nincs lehetőségük vámmentes vásárlásra.

Készpénz

Ha Ön 10 000 euró vagy azt meghaladó összegű készpénzt vagy azzal egyenértékű egyéb valutát kíván az Európai Unión belül egyik országból a másikba magával vinni, meg kell érdeklődnie az érintett vámhatóságoktól (mindazokban az országokban, ahonnan indul, ahová érkezik, és amelyek területén áthalad), hogy vámnyilatkozatot kell-e tennie az összegről.

Ha 10 000 euró vagy azt meghaladó összegű készpénz (vagy azzal egyenértékű egyéb pénznem) birtokában szeretne az EU területére beutazni vagy az Európai Unióból kiutazni, ezt be kell jelenteniefrançaisDeutschEnglish a vámhatóságoknak.

Jövedéki adók

Ha Ön az Európai Unió területén kívülről utazik be valamelyik EU-ország területérefrançaisDeutschEnglish, az alábbiakban feltüntetett határértékeken belül héa és jövedéki adó megfizetése nélkül hozhat be termékeket személyes használatra vagy saját fogyasztásra az EU-ba. Ugyanez a helyzet, ha a Kanári-szigetekről, a Csatorna-szigetekről, Gibraltárról vagy más olyan területről utazik be uniós tagállamba, amelyre nem vonatkoznak a hozzáadottérték-adóval és a jövedéki adóval kapcsolatos uniós szabályok.

Alkoholtartalmú italok

 • 1 liter 22% feletti alkoholtartalmú szeszes ital vagy 2 liter szeszezett bor/pezsgő
 • 4 liter csendes bor
 • 16 liter sör

Dohánytermékek

Ha Ön az Európai Unió területén kívülről utazik be valamelyik uniós országba, akkor célországtól függően magasabb vagy alacsonyabb határértékek vonatkoznak a dohánytermékek behozatalára. Ha az adott tagállam úgy dönt, hogy az alacsonyabb határértéket alkalmazza, lehetősége van arra, hogy azt csak a szárazföldi és tengeri úton érkező utasok számára írja elő (ez a helyzet Bulgária, Görögország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország és Szlovákia esetében), de úgy is határozhat, hogy azt minden utazóra kiterjeszti (így jár el Észtország és Románia).

Magasabb határérték Alacsonyabb határérték
200 db cigaretta vagy
100 db szivarka vagy
50 db szivar vagy
250 gramm dohány
40 db cigaretta vagy
20 db szivarka vagy
10 db szivar vagy
50 gramm dohány

Egyéb árucikkek, pl. parfümök

A vámmentesség felső értékhatára utasonként 300 euró vagy – a légi és tengeri utasok esetében – személyenként 430 euró. Néhány EU-tagállam a 15 éven aluli utasok esetében szigorúbb – 150 eurós – értékhatárt alkalmaz.

(forrás: https://europa.eu)